Roman’s

Prima loca?ie Roman’s by C?t?lin Sc?rl?tescu din România se va inaugura în incinta Shopping City Gala?i, în data de 16 noiembrie 2017!

Meniurile lan?ului de restaurante Roman’s by C?t?lin Sc?rl?tescu sunt compuse în totalitate de c?tre binecunoscutul chef C?t?lin Sc?rl?tescu, consacrat datorit? exigen?ei pe care o are fa?? de mâncarea g?tit? de concuren?ii emisiunilor în care este jurat, dar ?i pentru proiectele culinare în care se implic?.

Meniul Roman’s cuprinde, printre altele, burgeri, coaste, ciolan în bere, dar ?i alte surprize culinare realizate dup? un concept de mâncare s?n?toas? ?i gustoas?.

romans catalin

DAbo Döner

DAbo Döner reprezint? un nou concept în cadrul restaurantelor de tip fast-food: principiul care st? la baza activit??ii este prepararea produselor la fa?? locului, proaspete, în prezen?a clientului (chifl?, carnea pentru kebab, salatele, sosurile). Aceast? afacere a pornit în urma unei colabor?ri cu Atlantik Döner din Nürenberg (Döner kebab care a ob?inut 3 ani la rând locul 1 în Germania în ceea ce prive?te gustul ?i calitatea).

Produsul nostru este o experien?? nutritiv? de excep?ie, care nu con?ine nici conservan?i, nici aditivi ?i poate fi consumat atât ziua, cât ?i noaptea: DAbo Döner kebab con?ine 70% din necesarul zilnic de proteine.

Döner kebabul ?i-a c?p?tat binemeritata popularitate cu mul?i ani în urm?, atât în Germania, cât ?i în întreaga Europa, fiind considerat unul dintre produsele s?n?toase de tip fast-food.

Cu un brand modern, puternic ?i prin promovarea de ingrediente nutritive proaspete ?i s?n?toase, avem o larg? adresabilitate unei pie?e care evolueaz? ?i cre?te continuu.

Produsele DAbo Döner î?i continu? ascensiunea în rândul consumatorilor, compania noastr? perfectionând neîntrerupt calitatea serviciilor ?i testând noi re?ete menite s? îmbun?t??easc? meniul.

Men?inerea autenticit??ii ?i a originalit??ii în a face kebab este unul dintre principalele obiective ale afacerii, de la bun început, principii pe care le-am men?inut ?i le vom men?ine.

Într-o pia?? extrem de competitiv?, DAbo Döner atribuie succesul sau unicit??ii produsului „döner kebab” – un amestec de condimente ?i ingrediente exclusive.

Cererile clien?ilor no?tri necesit? standarde ridicate ?i tocmai pentru asta este cunoscut DAbo Döner. Flerul creativ, perspicacitatea în afaceri ?i aptitudinile tehnice sunt resursele cheie care pozi?ioneaz? DAbo Döner mai sus de concuren??.

Scopul nostru este s? livr?m cea mai înalt? calitate a produselor vândute, acestea fiind g?tite într-un mediu curat ?i igienic, dar cel mai important este produsul finit: döner kebab - mare ca dimensiune ?i excelent la gust, original ?i cu un pre? accesibil tuturor bugetelor!

 

Salad Box

Salad Box s-a n?scut din dorin?a de a promova un stil de via?? s?n?tos ?i de a oferi o alternativ? mânc?rii de tip fast-food. Salad Box a reu?it cu succes s? înlocuiasc? preparatele congelate cu legume ?i fructe proaspete ?i ofer? astfel salate, supe, deserturi ?i sucuri naturale de cea mai înalt? calitate. Designul noii loca?ii Salad Box din Shopping City Gala?i este proiectat în a?a fel încât clien?ii au posibilitatea de a vedea modul în care sunt preparate produsele.

Pe lâng? salatele predefinite cu ton, somon, vit?, pui ?i bacon sau vegetariene, la Salad Box î?i poti crea propria salat? alegând din cele peste 40 de ingrediente proaspete disponibile. Crutoanele ?i dressingul sunt din partea casei.

Tot aici g?se?ti cele mai bune supe-crem?, limonad?, iaurturi cu fructe sau musli, fresh-uri sau salate de fructe la pre?uri accesibile tuturor.

Acestea sunt servite în ambalaje speciale, care permit oricând s? fie luate la pachet.

salad-box2