Cinema City

Cinema City Gala?i a fost inaugurat în noiembrie 2017 ?i pune la dispozi?ia clien?ilor 8 s?li de cinema, dotate cu aer condi?ionat, dintre care 6 sunt 3D. Capacitatea total? a s?lilor este de 1.381 de spectatori.

Cinema City România este parte a re?elei Cinema City International, cel mai mare operator de cinematografe multiplex din Europa Central? ?i de Est.

Compania a intrat pe pia?a din România în 2007, în prezent Cinema City România având 18 multiplexuri în 13 ora?e: Bucure?ti, Br?ila, Bac?u, Baia Mare, Cluj Napoca, Constan?a, Ia?i, Pite?ti, Târgu Mure?, Timi?oara, Arad, Ploie?ti, Târgu Jiu cu un numar de 168 de s?li ?i peste 30.000 de locuri.

Multiplexurile Cinema City ofer? o experien?? cinematografic? de excep?ie prin:

  • 168 de s?li de cinema confortabile în cele 18 loca?ii
  • Peste 30.000 de locuri
  • Ambian?a premium, servicii impecabile
  • Tehnologie de ultim? genera?ie, ecrane adaptate fiecarei sali
  • Confort prin fotolii de calitate superioar?
  • Cele mai moderne echipamente care folosesc renumitele proiectoare Kinoton ?i Christie ?i sunetul Dolby Digital Surround
  • Unghiuri perfecte de vizibilitate, efect optim de amfiteatru în fiecare sal?

Cinema City este lan?ul de cinematografe cu cea mai rapid? cre?tere din Europa, fiind lider la nivel regional, inten?ionând sa-?i extind? ?i mai mult prezen?a.

PENTRU PROGRAM & REZERV?RI click aici.