STAI, NU ÎNCHIDE!

Pune acest ornament în bradul din jocul nostru online Ooo, brad norocos! și ești cu un pas mai aproape de super premii:


Seturi beauty, globuri de Crăciun, seturi ceramică și multe altele.

ÎMPODOBEȘTE BRADUL AICI
Shopping City Galați foloseşte cookies pentru a se asigura că vă bucuraţi de cea mai bună experienţă pe site. Aflaţi mai multe aici.

Regulament Insula Dorințelor

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE INSULA DORINTELOR”

22.05.2017 – 03.07.2017

 

Prezentul regulament are scopul de a informa cu privire la desfasurarea Campaniei initiata de Organizator si se adreseaza unei anumite categorii de participanti (anume desemnata de Organizator), reprezentand o serie de reguli ce trebuie respectate in cadrul desfasurarii acestei activitati:

 

CAPITOLUL 1. ORGANIZATOR

 

1.1     Organizatorul campaniei promotionale “INSULA DORINTELOR” (denumita in cele ce urmeaza „Campania Promotionala”) este GALAȚI  SHOPPING CITY S.R.L., operator de date cu caracter personal, inmatriculat la Registrul Comertului sub Nr. J40/7279/2012, CUI RO RO30356000, cu sediul social in Bucuresti, Str. Barbu Vacarescu Nr. 301-311, Etaj 3, Biroul nr. 43, Sector 2, inregistrata la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 32191 din 16/11/2016 (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”).

 

1.2     Campania Promotionala se desfasoara cu sprijinul Agentiei S.C. RUSU&BORTUN CONSULTANTA S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Str. Josef Pilsudski, Nr. 10, Sector 1, cu punct de lucru in Str. Corbeni, Nr. 3, Sector 2, Bucuresti, inmatriculata la Registrul Comertului sub Nr. J40/12054/2008, Cod Unic de Inregistrare RO 24172526, cont RO43INGB0000999901533222, deschis la ING BANK, reprezentata prin dl Catalin Ioan Rusu, in calitate de Director General. Agentia S.C. RUSU&BORTUN CONSULTANTA S.R.L. va actiona ca imputernicit al Organizatorului, in sensul dat acestei notiuni de dispozitiile Legii 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date („Legea nr. 677/2001”) (denumita in cele ce urmeaza “Imputernicit”).

 

1.3     Pe perioada Campaniei Promotionale, Imputernicitul Organizatorului va desfasura urmatoarele activitati:

a) preia prin intermediul website-ului Shopping City Galați (shoppingcitygalati.ro), in cadrul procesului de inregistrare cont online, urmatoarele date cu caracter personal: numele, prenumele, numarul de telefon, adresa de e-mail, data nasterii si sexul participantilor la Campania Promotionala, necesare inscrierii acestor participanti in Campanie;

b) constituie si administreaza, in conditii de deplina siguranta si confidentialitate, o baza de date („Baza de Date”), care va cuprinde datele cu caracter personal ale participantilor la Campania Promotionala (utilizatorii inregistrati au optiunea de a fi membrii abonati la mesajele promotionale via email si SMS sau membrii non-abonati ai bazei de date);

c) contacteaza castigatorii Campaniei Promotionale, via email, pentru notificarea castigarii premiilor in vederea revendicarii acestora de la Info Point Shopping City Galați.

 

1.4     Pe perioada Campaniei Promotionale, Organizatorul va desfasura urmatoarea activitate:

a) preda castigatorilor premiile obtinute in cadrul Campaniei Promotionale, dupa validarea si identificarea acestora in conditiile stabilite prin Regulament, in baza unui proces verbal de predare-primire.

 

1.5     Campania Promotionala se va derula conform prezentului regulament (denumit in cele ce urmeaza „Regulamentul”) obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul derularii Campaniei Promotionale, dar nu inainte de a anunta publicul.

 

1.6     Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul este intocmit si este disponibil, in orice moment si in mod gratuit, oricarei persoane interesate, prin accesarea website-ului www.shoppingcitygalati.ro si a paginii concursului “INSULA DORINTELOR” (”Concursul”), precum si in formatul tiparit la sediul Organizatorului, la Info Point Shopping City Galați, disponibil pe intreaga perioada de desfasurare a Campaniei Promotionale, respectiv 22 mai 2017-03 iulie 2017, de luni pana duminica, intre orele 10:00 – 19:00.

 

CAPITOLUL 2. DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

2.1     Campania Promotionala se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei, in mediul online prin accesarea website-ului www.shoppingcitygalati.ro.

 

2.2     Campania Promotionala va incepe la data de 22 mai 2017, ora 10:00:00, si se va incheia la data de 03 iulie 2017, ora 10:00:00.

 

2.3     Toate premiile acestei Campanii Promotionale trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, in caz contrar acele premii nerevendicate ori necastigate din cadrul promotiei nu mai sunt datorate de catre Organizator.

 

CAPITOLUL 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

3.1     Pot participa la Campania Promotionala doar persoanele fizice, avand varsta de 18 ani implinita pana la data de 22 mai 2017 (inclusiv) si domiciliul sau resedinta in Romania.

 

3.2     Accesarea jocului pentru participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

 

3.3     In cazul in care castigatorul unuia dintre premii este lipsit de capacitate de exercitiu (totala ori partiala) datorita exclusiv altor cauze decat lipsa varstei implinite de 18 ani la data inceperii Campaniei Promotionale, acesta este indreptatit sa intre in posesia premiului prin intermediul curatorului sau legal, care va semna in numele castigatorului procesul verbal de predare-primire a premiului, cat si o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de premiul respectiv.

 

3.4     Predarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la aceasta Campanie presupune acceptul castigatorilor referitor la faptul ca, in baza acordului lor expres liber exprimat in scris, persoana lor (imaginea), numele, prenumele, localitatea in care domiciliaza si materiale foto, scrise, audio si video inregistrate de Organizator pot fi facute publice si folosite in pentru a face publica premierea si asocia cu Shopping City Galați, insa doar in legatura cu prezenta Campanie si fara a prejudicia imaginea ori drepturile acestora. Cesiunea si utilizarea de catre Organizator a acestor materiale se va face fara niciun fel de plata suplimentara pentru castigatori. Castigatorii premiilor vor semna o declaratie scrisa in acest sens cu ocazia semnarii procesului verbal de predare-primire a premiului, nefiind restrictionati in exprimarea acestui accept ori a refuzului in niciun fel, neexistand nicio conditionare in validarea premiului sau intrarii in posesia acestuia.

3.5     Este mandatoriu ca participantii in Campania Promotionala sa fie utilizatori unici. Participantii care detin mai multe conturi in website vor fi descalificati, pierzand orice drept de revendicare a premiului sau premiilor castigate prin conturi duplicat.

 

3.6     Datele de inregistrare ale participantilor trebuie sa fie valide. Participantii care isi inregistreaza contul in website cu date invalide vor fi descalificati.

 

CAPITOLUL 4. MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

4.1     Pentru a participa in Campania Promotionala, utilizatorul trebuie:

a) sa acceseze website-ul Shopping City Galați (shoppingcitygalati.ro) sau direct pagina jocului (www.shoppingcitygalati.ro/insula-dorintelor/), in perioada de desfasurare a Campaniei indicata la Capitolul 2 art. 2.2;

b) in cazul in care nu are deja cont inregistrat: sa isi creeze cont prin accesarea sectiunii Inregistrare (www.shoppingcitygalati.ro/inregistrare/) si completarea corecta a tuturor casutelor marcate ca fiind obligatorii pentru inregistrare (nume, prenume, adresa e-mail, numar de telefon mobil) sau sa se inregistreze prin optiunea Facebook login;

c) daca are deja cont pe website: sa il accceseze prin sectiunea „Login” completand campurile necesare autentificarii sau selectand optiunea Facebook login;

d) sa intre in sectiunea de concurs accesand pagina dedicata “INSULA DORINTELOR” si sa indeplineasca cerintele aferente pentru a castiga premiile oferite, descrise in continuare;

e) sa parcurga toate etapele jocului: de la povestea introductiva, la tutorial pana la pagina jocului propriu-zis;

f) optional, participantul poate sa isi personalizeze imaginea personajului de joc prestabilit (poate alege culori diferite pentru tinuta jucatorului);

g) elementele jocului sunt: buline, recompense, pericole, energie (semnificatia si proprietatile fiecaruia sunt prezentate la punctul j), articolul curent);

h) jocul dispune de 5 niveluri de dificultate, de la minim la mare, ascendent cu fiecare nivel;

i) obiectivul jucatorului este sa parcurga un nivel intreg, colectand puncte cu fiecare bulina prinsa in traseul lui (1 bulina valoreaza 1 punct);

j) jucatorul trebuie sa tina cont ca in sesiunea de joc pot interveni modificari de puncte si energie, in functie de interactiunea jucatorului cu elementele pozitive sau negative in traseul sau, dupa cum urmeaza:

 

Recompensele (reprezentate grafic prin „slapi”, „pepene”, „minge”, prezentate in tutorialul din Anexa 1)

– sunt statice

– apar de mai multe ori, de fiecare fel, intr-un nivel (dispar de pe harta dupa ce sunt prinse de jucator si reapar altele mai tarziu, in mod aleatoriu pe harta)

– jucatorul trebuie sa le prinda

– valoreaza atat puteri, cat si puncte:

Minge: regenereaza 1 inima de energie si premiaza jucatorul cu 3 puncte

Slapi: creste viteza de shopping timp de 5 secunde si premiaza jucatorul cu 5 puncte

Pepene: scapa jucatorul de pericole timp de 7 secunde si il premiaza cu 7 puncte

Pericolele (arsita, ploaie, furtuna, reprezentate grafic prin „soare”, „nor”, „fulger”, prezentate in tutorialul din Anexa 1)

– sunt mobile, urmaresc jucatorul pe parcursul traseului sau

– jucatorul trebuie sa le evite in drumul sau, iar atunci cand se intersecteaza cu acestea, trebuie sa mearga in directia opusa si sa incerce sa prinda recompensele „slapi” (pentru a-i creste viteza timp de 5 secunde) sau „pepene” (pentru a scapa de pericol timp de 7 secunde)

– 1 pericol: consuma un intreg nivel de energie al jucatorului (1 inima)

– spre deosebire de recompense, sunt doar 3 pericole per nivel, una de fiecare fel

 

Energia (reprezentata grafic prin: 3 inimi = niveluri de energie, prezentate in tutorialul din Anexa 1)

– jucatorul pierde 1 inima la contactul cu 1 pericol

– energia, reprezentata prin cele 3 inimi, este prezenta constant in pagina de joc, deasupra hartii

– cand se consuma ultimul nivel de energie (ultima inima), se termina jocul

k) daca la consumarea integrala a bulinelor (parcurgerea intregii harti), jucatorul inca mai are, cel putin, 1 inima de energie, acesta este promovat in nivelul urmator;

l) la fiecare trecere in nivelul urmator, jucatorul primeste 25 de puncte si ramane cu acelasi numar de inimi din nivelul anterior, pe care il poate creste prin prinderea recompensei „minge” (1 minge = 1 inima);

m) gradul de dificultate al fiecarui nivel parcurs consta in faptul ca pericolele isi maresc viteza, iar jucatorul este nevoit sa prinda mai repede recompensele si sa se fereasca de pericole;

n) jucatorul trebuie sa mute directia traseului folosind sagetile dreapta si stanga de pe tastatura computerului sau pe mobil facand swipe in directia dorita;

n) toate elementele jocului sunt reprezentate grafic in Anexa 1 a acestui document;

o) nu exista cronometru pentru proba de joc, durata fiecarei probe fiind determinata de stadiul energiei jucatorului.

 

4.2     Un participant poate deveni castigator in felul urmator:

a) sa colecteze cat mai multe puncte, sa prinda cat mai multe recompense si sa se fereasca de cat mai multe pericole in decursul sesiunii de joc;

b) punctajul creste prin parcurgerea unui traseu cat mai lung, prin prinderea a cat mai multe recompense si prin trecerea in cat mai multe niveluri, astfel: fiecare jucator are la inceput 0 puncte, pentru fiecare bulina consumata se adauga 1 punct, fiecare recompensa acumulata valoreaza un numar definit de puncte („minge” 3 puncte, „slapi” 5 puncte, „pepene” 7 puncte), care se poate multiplica cu fiecare recompensa intalnita, iar fiecare promovare de nivel ii creste jucatorului scorul cu 25 de puncte;

c) punctajul unui jucator nu poate scadea, doar nivelul de energie – prin intersectarea cu pericolele dintr-un nivel, astfel: 1 pericol scade 1 inima, iar la 3 inimi pierdute, se produce Game Over si jucatorul poate incepe un nou joc, de la zero;

d) fiecare jucator are voie sa se joace de cate ori doreste, astfel incat sa isi imbunatateasca punctajul pana la finalul saptamanii de concurs in care participa la Campania Promotionala;

e) in clasament ii va ramane intotdeauna cel mai bun scor obtinut in saptamana de concurs (fiecare participant isi poate vizualiza pozitia in clasament in pagina intitulata „Clasament” din Concursul shoppingcitygalati.ro /insula-dorintelor/).

 

4.3       Un participant este declarat castigator sub urmatoarele conditii: (Acest articol a fost modificat prin Act Aditional, anexat in aceasta pagina)

a) in fiecare saptamana, in scopul acordarii premiilor saptamanale, sunt declarati castigatori, sub conditia validarii, primii 30 jucatori care au obtinut cel mai mare punctaj in decursul saptamanii respective de joc;

b) daca doi jucatori vor obtine acelasi scor la finalul saptamanii de joc, departajarea se va face in functie de momentul inscrierii punctajului maxim al fiecarui jucator, astfel: va fi desemnat castigatorul locului ierarhic respectiv acel participant care a inscris primul numarul maxim de puncte, iar celalalt participant va fi clasat pe locul ierarhic urmator (momentul obtinerii punctajului maxim se regaseste in pagina Clasament – „Topul Insularilor” in dreptul fiecarui jucator, in saptamana aferenta participarii);

c) saptamanile de joc se vor desfasura, dupa cum urmeaza:

Saptamana 1: va incepe luni, 22 mai, ora 10:00:00, si se va incheia luni, 29 mai, ora 09:59:59

Saptamana 2: va incepe luni, 29 mai, ora 10:00:00, si se va incheia luni, 05 iunie, ora 09:59:59

Saptamana 3: va incepe luni, 05 iunie, ora 10:00:00, si se va incheia luni, 12 iunie, ora 09:59:59

Saptamana 4: va incepe luni, 12 iunie, ora 10:00:00, si se va incheia luni, 19 iunie, 09:59:59

Saptamana 5: va incepe luni, 19 iunie, ora 10:00:00, si se va incheia luni, 26 iunie, 09:59:59

Saptamana 6: va incepe luni, 26 iunie, ora 10:00:00, si se va incheia luni, 03 iulie, 09:59:59

d) zilele in care se anunta castigatorii premiilor saptamanale sunt urmatoarele:

Saptamana 1: luni, 29 mai, ora 10:00:00

Saptamana 2: luni, 05 iunie, ora 10:00:00

Saptamana 3: luni, 12 iunie, ora 15:00:00

Saptamana 4: luni, 19 iunie, ora 15:00:00

Saptamana 5: luni, 26 iunie, ora 15:00:00

Saptamana 6: luni, 03 iulie, ora 15:00:00

e) clasamentul va fi resetat dupa fiecare saptamana de joc, in fiecare luni, la ora 10:00:00;

f) castigatorii premiilor saptamanale vor fi afisati in sectiunea „Castigatori”, dupa fiecare saptamana de joc, in fiecare luni, la ora 15:00:00, pe toata durata Campaniei Promotionale.

 

CAPITOLUL 5. PREMIILE CAMPANIEI SI ACORDAREA ACESTORA

 

5.1       In cadrul Campaniei “INSULA DORINTELOR”, premiile oferite de Organizator si valoarea lor sunt:

 

 Nr. crt. Denumire (se poate alătura și numele chiriașului) Cantitate totală Valoare (Lei) Valoare totala
1 Rogojina plaja Shopping City Galati 42 25 1050
2 Minge plaja Shopping City Galati 42 15 630
3 Meniu DABO DONER 6 25 150
4 Voucher OPTICA EXPRESS 5 50 250
5 Premiu PEPCO 9 15 135
6 Baterie externa Shopping City Galati 6 20 120
7 Premiu SMYK – EXPERT IN CONSTRUCTIA PISTELOR – GAMA PLAYSET 1 99.99 99.99
8 Premiu SMYK – PLAYSET CULORI SCHIMBATOARE – SUPER SWAT 2 109.99 219.98
9 Premiu SMYK – BARBIE SIRENA STRALUCITOARE 3 129.99 389.97
10 Premiu IQ BO 10 25 250
11 Set îngrijire Shopping City Galați 24 15 360
12 Premiu C&A 6 25 150
13 Set tenis plajă Shopping City Galați 6 24.9 149.4
14 Set badminton Shopping City Galați 6 14.9 89.4
15 Set scuba diving Shopping City Galați 6 108.07 648.42
16 Cort de plajă pentru copii Shopping City Galați 6 79.9 479.4
    180 5171.56

 

5.2       Castigatorii vor fi contactati de Imputernicitul Organizatorului in termenele mentionate, pentru a li se comunica metoda de intrare in posesia premiilor si codul unic, in baza caruia se poate ridica premiul. In cazul in care castigatorii nu sunt contactati de Imputernicit / Organizator in termenul stabilit, din cauza lipsei datelor de contact a castigatorilor sau a furnizarii incorecte a acestora, castigatorii vor trimite un e-mail pana la data de 05 iulie 2017, la adresa office@shoppingcitygalati.ro, cu subiectul „Premiu INSULA DORINTELOR”, pentru a li se oferi detaliile despre ridicarea premiului.

 

5.3       Un participant, considerat utilizator unic identificat prin datele de identificare completate corect si complet, are dreptul de a castiga: (Acest articol a fost modificat prin Act Aditional, anexat in aceasta pagina)

a) un (1) singur premiu intr-o saptamana de joc;

b) mai multe premii pe tot parcursul Campaniei Promotionale, cu conditia sa nu fie acelasi obiect castigat anterior, astfel: chiar daca punctajul il califica pentru acelasi premiu (conform locului ierarhic detinut), daca participantul a castigat anterior acelasi obiect, participantul va fi premiat cu urmatorul obiect din lista de premii (chiar daca are desemnat un loc ierarhic inferior), iar premiul desemnat initial va fi oferit urmatorului participant care detine punctajul necesar, cu conditia ca si acesta sa nu il fi castigat anterior, si asa mai departe.

 

5.4       Premiile vor fi putea fi revendicate doar de catre castigatorul de drept, prin prezentarea la Info Point Shopping City Galați, in termen de 5 (cinci) saptamani de la incheierea Campaniei Promotionale (07 august 2017, la ora 20:00). Premiile vor fi insotite de un proces verbal de predare-primire. Premiile acestei Campanii vor fi predate personal participantilor care se vor legitima cu actele de identitate valabile (buletin / carte de identitate / pasaport), in conformitate cu prevederile acestui Regulament, insotite de codul unic de revendicare, primit in email-ul de anuntare a castigului. Premiile se pot revendica in perioada 23 mai 2017-07 august 2017 (inclusiv), zilnic, de luni pana duminica, intre orele 10:00 – 20:00.

 

5.5       Obligatia de respectare a termenelor este a Organizatorului. In cazul pierderii ori deteriorarii premiului inainte de predarea sa catre castigator, castigatorul va primi un alt premiu de acelasi fel si de aceeasi valoare.

 

5.6       Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei Campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiilor.

 

5.7       Pentru a intra in posesia premilor, castigatorii nu vor efectua nicio alta plata suplimentara, indiferent de titlul acesteia (ex.: impozite, taxe, cheltuieli) si nu vor suporta alte costuri suplimentare.

 

5.8       Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli dupa punerea castigatorilor in posesia premiilor.

 

5.9       In situatia descoperirii de catre Organizator a unei/unor fraude, Organizatorul este in drept a elimina participantului care a fraudat in cadrul aplicatiei “INSULA DORINTELOR”. Daca frauda este descoperita ulterior acordarii premiului, dar anterior revendicarii acestuia, Organizatorul este in drept a anula premiul participantului care a fraudat.

 

CAPITOLUL 6 – TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

 

6.1     Organizatorul se obliga sa suporte impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu prevederile art. 81 alin (1) din Codul Fiscal aprobat prin Legea 571 din 22/2003 cu modificarile ulterioare, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor. Impozitul va fi calculat la valoarea neta a premiilor enumerate la art. 6 din prezentul Regulament, inclusiv a acelor costuri asumate de catre Organizator pentru premiile constand in excursii.

 

6.2     Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

 

6.3     Prin simpla participare la Campania Promotionala, castigatorii declara ca sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat de Organizator.

 

 

CAPITOLUL 7 – LITIGII

 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campania se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente de la sediul S.C. GALAȚI SHOPPING CITY S.R.L..

 

CAPITOLUL 8 -  RESPONSABILITATE

 

8.1     Organizatorul si partenerii acestuia sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a mecanismului Campaniei, abuz sau orice alte tentative frauduloase care ar putea afecta imaginea companiilor implicare, a Shopping City Galați  sau functionarea corecta a Campaniei Promotionale.

 

8.2     Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:

a) Situatiile in care numarul de telefon al unui castigator nu poate fi apelat sau e-mail-ul transmis de Organizator ramane fara un raspuns / prezenta din partea castigatorului, pana pe data de 7 august 2017, la ora 20:00, din orice motive independente de vointa si fara nicio culpa a Organizatorului;

b) Organizatorul si partile implicate in aceasta Campanie nu isi asuma raspunderea pentru email-urile nelivrate datorita completarii incorecte a formularului de inregistrare a contului de utilizator online sau din cauza defectiunilor ori supraincarcarii retelelor operatorilor de Internet sau ca urmare a functionarii deficitare ori nefunctionarii aplicatiilor utilizate de participanti (soft si/sau hard-ware);

c) Situatiile in care premiul nu este inmanat castigatorului ca urmare a unor date de identificare inexistente, false ori incorecte comunicate la inregistrare;

 

8.3       Organizatorii sunt responsabili pentru:

a) comunicarea conditiilor de desfasurare si respectarea prevederilor regulamentului fara a suporta costuri determinate de actiunile ulterioare ale castigatorilor.

 

CAPITOLUL 9 – PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

9.1     Datele sunt protejate conform legislatiei in vigoare pentru confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal.

 

9.2     Organizatorul, detinand numar de Operator de date cu caracter personal 32191 din 16/11/2016, se obliga de asemenea sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia datelor personale. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/castigatorilor la prezenta Campanie si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.

 

9.3     Tuturor participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001.

 

9.4       La cererea participantilor, adresata in scris catre S.C. GALAȚI SHOPPING CITY S.R.L., Galați/ Bulevardul George Cosbuc nr. 251, S.C. GALAȚI SHOPPING CITY S.R.L. se obliga:

a) sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;

b) sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

c) sa inceteze in mod gratuit prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

 

9.5     Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date a companiei S.C. GALAȚI SHOPPING CITY S.R.L., trimitand o  astfel de cerere la adresa: Galați/ Bulevardul George Cosbuc nr. 251. S.C. GALAȚI SHOPPING CITY S.R.L. se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia operatorului de marketing direct al S.C. GALAȚI SHOPPING CITY S.R.L. si cu exceptia cazurilor in care Organizatorii trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia fiscala in vigoare.

 

9.6     La data incheierii tuturor operatiunilor de prelucrare in legatura cu prezenta campanie (colectare date personale, notificare castigator(i), inmanare premii, daca persoana vizata nu si-a dat in mod expres si neechivoc consimtamtul prin bifarea casutei:

 

Sunt de acord in mod expres si neechivoc ca datele mele personale sa intre in baza de date si sa fie prelucrate de catre Shopping City Galați. (inregistrata la ANSPDCP sub notificarea nr. 32191 din 16/11/2016)

Am luat la cunostiinta drepturile pe care le am cf. legii 677/2001: dreptul de interventie asupra datelor (art. 14), dreptul de informare (art. 12), de acces la date (art. 13), de opozitie (art. 15), de a ma adresa justitiei (art. 18). Am luat la cunostinta ca imi pot exercita aceste drepturi in mod gratuit, printr-o cerere semnata, datata si expediata la adresa: S.C. GALAȚI SHOPPING CITY S.R.L., Galați/ Bulevardul George Cosbuc nr. 251.

 

Sunt de acord [ ]

Nu sunt de acord [ ]

sa primesc in viitor informatii prin email, SMS sau alte mijloace de comunicare, despre oferte, mesaje publicitare si de marketing, produse gratuite, informatii despre promotii sau despre produsele si serviciile oferire de Shopping City Galați sau de partenerii sai.

 

9.7     In cazul  in care participantul si-a exprimat acordul expres pentru stocarea si prelucrarea ulterioara a datelor cu caracter personal de catre S.C. GALAȚI SHOPPING CITY S.R.L. (sau Imputernicitul acesteia), aceste operatiuni vor putea fi efectuate de S.C. GALAȚI SHOPPING CITY S.R.L. pana la data retragerii acordului, respectiv pana la solicitarea scrisa prin email la adresa: office@shoppingcitygalati.ro, telefonic la numarul: 0336 401 568/ 0751 057 945 (numar cu tarif normal), sau printr-o cererea scrisa adresata S.C. . GALAȚI SHOPPING CITY S.R.L., pe adresa S.C. GALAȚI SHOPPING CITY S.R.L., Galați/ Bulevardul George Cosbuc nr. 251, de stergere a datelor cu caracter personal, caz in care Operatorul va proceda neintarziat la stergerea acestora.

 

S.C. GALAȚI SHOPPING CITY S.R.L.

Prin: Catalin Mihai Iacob

Administrator / Director General

___________________________________________________________________

 

ACT ADITIONAL LA REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
“INSULA DORINTELOR”
22.05.2017 – 03.07.2017

Regulamentul campaniei promotionale “INSULA DORINTELOR” (denumita in cele ce urmeaza „Campania Promotionala”) organizata de GALAȚI SHOPPING CITY S.R.L., societate de drept roman, inmatriculata la Registrul Comertului sub Nr. J40/7279/2012, CUI RO RO30356000, cu sediul social in Bucuresti, Str. Barbu Vacarescu Nr. 301-311, Etaj 3, Biroul nr. 43, Sector 2, operator de date cu caracter personal, inregistrat la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 32191 din 16/11/2016, se modifica in cadrul capitolelor 4, respectiv 5, dupa cum urmeaza:

CAPITOLUL 4. MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE

Articol initial:

4.3 Un participant este declarat castigator sub urmatoarele conditii:

a) in fiecare saptamana, in scopul acordarii premiilor saptamanale, sunt declarati castigatori, sub conditia validarii, primii 30 jucatori care au obtinut cel mai mare punctaj in decursul saptamanii respective de joc;

b) daca doi jucatori vor obtine acelasi scor la finalul saptamanii de joc, departajarea se va face in functie de momentul inscrierii punctajului maxim al fiecarui jucator, astfel: va fi desemnat castigatorul locului ierarhic respectiv acel participant care a inscris primul numarul maxim de puncte, iar celalalt participant va fi clasat pe locul ierarhic urmator (momentul obtinerii punctajului maxim se regaseste in pagina Clasament – „Topul Insularilor” in dreptul fiecarui jucator, in saptamana aferenta participarii);

c) saptamanile de joc se vor desfasura, dupa cum urmeaza:
Saptamana 1: va incepe luni, 22 mai, ora 10:00:00, si se va incheia luni, 29 mai, ora 09:59:59
Saptamana 2: va incepe luni, 29 mai, ora 10:00:00, si se va incheia luni, 05 iunie, ora 09:59:59
Saptamana 3: va incepe luni, 05 iunie, ora 10:00:00, si se va incheia luni, 12 iunie, ora 09:59:59
Saptamana 4: va incepe luni, 12 iunie, ora 10:00:00, si se va incheia luni, 19 iunie, 09:59:59
Saptamana 5: va incepe luni, 19 iunie, ora 10:00:00, si se va incheia luni, 26 iunie, 09:59:59
Saptamana 6: va incepe luni, 26 iunie, ora 10:00:00, si se va incheia luni, 03 iulie, 09:59:59

d) zilele in care se anunta castigatorii premiilor saptamanale sunt urmatoarele:
Saptamana 1: luni, 29 mai, ora 10:00:00
Saptamana 2: luni, 05 iunie, ora 10:00:00
Saptamana 3: luni, 12 iunie, ora 10:00:00
Saptamana 4: luni, 19 iunie, ora 10:00:00
Saptamana 5: luni, 26 iunie, ora 10:00:00
Saptamana 6: luni, 03 iulie, ora 10:00:00

e) clasamentul va fi resetat dupa fiecare saptamana de joc, in fiecare luni, la ora 10:00:00;

f) castigatorii premiilor saptamanale vor fi afisati in sectiunea „Castigatori”, dupa fiecare saptamana de joc, in fiecare luni, la ora 10:00:00, pe toata durata Campaniei Promotionale.

Se modifica astfel:

4.3 Un participant este declarat castigator sub urmatoarele conditii:

a) in fiecare saptamana, in scopul acordarii premiilor saptamanale, sunt declarati castigatori, sub conditia validarii, primii 30 jucatori care au obtinut cel mai mare punctaj in decursul saptamanii respective de joc;

b) daca doi jucatori vor obtine acelasi scor la finalul saptamanii de joc, departajarea se va face in functie de momentul inscrierii punctajului maxim al fiecarui jucator, astfel: va fi desemnat castigatorul locului ierarhic respectiv acel participant care a inscris primul numarul maxim de puncte, iar celalalt participant va fi clasat pe locul ierarhic urmator (momentul obtinerii punctajului maxim se regaseste in pagina Clasament – „Topul Insularilor” in dreptul fiecarui jucator, in saptamana aferenta participarii);

a) saptamanile de joc se vor desfasura, dupa cum urmeaza:
Saptamana 1: va incepe luni, 22 mai, ora 10:00:00, si se va incheia luni, 29 mai, ora 09:59:59
Saptamana 2: va incepe luni, 29 mai, ora 10:00:00, si se va incheia luni, 05 iunie, ora 09:59:59
Saptamana 3: va incepe luni, 05 iunie, ora 10:00:00, si se va incheia luni, 12 iunie, ora 09:59:59
Saptamana 4: va incepe luni, 12 iunie, ora 10:00:00, si se va incheia luni, 19 iunie, 09:59:59
Saptamana 5: va incepe luni, 19 iunie, ora 10:00:00, si se va incheia luni, 26 iunie, 09:59:59
Saptamana 6: va incepe luni, 26 iunie, ora 10:00:00, si se va incheia luni, 03 iulie, 09:59:59

b) Procesul de validare a castigatorilor are loc in fiecare zi de luni, dupa resetarea clasamentului pentru noua saptamana de joc;

c) Procesul de verificare a scorurilor si a validitatii sesiunilor parcurse de participanti este parcurs in doua (2) etape si are loc astfel:
I. validare automata: in fiecare zi de luni, la ora 10:00:00;
II. validare manuala: in fiecare zi de luni, in intervalul 10:00:00-18:00:00.

d) Procesul de publicare si notificare a castigatorilor este format din doua (2) etape si are loc astfel:
I. afisarea listei de Castigatori in pagina „Castigatorii Insulei” (shoppingcitygalati.ro/insula-dorintelor-castigatori): in fiecare zi de marti, in intervalul 10:00:00-18:00:00, pe durata de desfasurare a campaniei;
II. notificarea directa, via email, a castigatorilor: in fiecare zi de miercuri, in intervalul 10:00:00-18:00:00, pe durata de desfasurare a campaniei.

e) Organizatorul, prin Imputernicitul sau, are dreptul de a opera modificari la lista de castigatori, dar doar in prima zi (marti) de la publicarea in website. Modificarile pot fi de natura rectificativa si doar in scopul de a califica sau descalifica un participant, in baza unui raport tehnic care sustine aceasta actiune.

f) Doar prin incheierea celei de-a doua (2) etape de notificare a castigatorilor (via email direct), lista de castigatori poate fi considerata finala si premiile pot fi revendicate de catre acestia. Astfel ca este mandatoriu ca revendicarea premiilor sa aiba loc doar in baza mesajului primit via emailului din partea Organizatorului.

 

CAPITOLUL 5. PREMIILE CAMPANIEI SI ACORDAREA ACESTORA

Articol initial:

5.3 Un participant, considerat utilizator unic identificat prin datele de identificare completate corect si complet, are dreptul de a castiga:

a) un (1) singur premiu intr-o saptamana de joc;

b) mai multe premii pe tot parcursul Campaniei Promotionale, cu conditia sa nu fie acelasi obiect castigat anterior, astfel: chiar daca punctajul il califica pentru acelasi premiu (conform locului ierarhic detinut), daca participantul a castigat anterior acelasi obiect, participantul va fi premiat cu urmatorul obiect din lista de premii (chiar daca are desemnat un loc ierarhic inferior), iar premiul desemnat initial va fi oferit urmatorului participant care detine punctajul necesar, cu conditia ca si acesta sa nu il fi castigat anterior, si asa mai departe.

Se modifica astfel:

5.3 Un participant, considerat utilizator unic identificat prin datele de identificare completate corect si complet, are dreptul de a castiga:

a) un (1) singur premiu intr-o saptamana de joc;

b) mai multe premii pe tot parcursul Campaniei Promotionale, cu conditia sa nu fie clasat pe aceeasi pozitie detinuta anterior in Clasament, astfel: chiar daca punctajul il califica pentru acelasi loc ierarhic detinut in oricare dintre saptamanile anterioare, participantul va fi clasat pe urmatorul loc ierarhic (imediat inferior), oferindu-i-se astfel posibilitatea de a castiga un obiect diferit fata de premiul anterior (doar daca diversitatea listei de premii permite acest lucru, iar daca nu o permite, atunci premiul poate consta intr-un obiect identic celui castigat intr-o saptamana anterioara). Premiul va fi, asadar, aferent locului pe care se reclaseaza, iar locul si premiul desemnat initial vor fi acordate urmatorului participant din Clasament care detine punctajul necesar, cu conditia ca nici acesta sa nu il fi detinut anterior, si asa mai departe.

 

S.C. GALAȚI SHOPPING CITY S.R.L.

Prin: Catalin Mihai Iacob

Administrator / Director General

___________________________________________________________________

 

Anexa I

 

ELEMENTELE JOCULUI “INSULA DORINTELOR”

Insula_Dorintelor_landing_page_pop-up_03_Tutorial_ecran_01

Insula_Dorintelor_landing_page_pop-up_03_Tutorial_ecran_02

Insula_Dorintelor_landing_page_pop-up_03_Tutorial_ecran_03

Insula_Dorintelor_landing_page_pop-up_02_Avatar

 

 

 

 

Property of

Urmărește-ne și pe

Abonează-te la newsletter

Urmărește-ne și pe

Abonează-te la
newsletter-ul nostru

Property of